CE BE kuća

Stambeno

o projektu

Kuća je podijeljena po vertikali na dvije stambene jedinice sa zajedničkim pješačkim pristupom središnjim stubištem do glavog ulaza u stan A i stan B. Stanovi su zrcalno organizirani s određenim tlocrtnim razlikama u svrhu prilagodbe stanaru.
Kuća je projektirana suvremenim arhitektonskim izrazom. Volumen građevine je razlomljen u nekoliko prepoznativljivih elemenata – suteren kao postament obložen kamenom, uvučeno prizemlje, istaknuti volumeni 1.kata te najviša etaža pod zaobljenim bačvastim krovom.

Kamenom oblogom obloženo je pročelje suterena i potporni zidovi uz građevinu, ističući građevinu kontrastom materijala. Pročelja prizemlja, 1.kata i potkrovlja su obložena u kombinaciji bijele žbuke i drvene obloge. Drvo na uvučenim dijelovima pročelja stvara prijelaznu zonu između interijera i eksterijera.

Uvučeno prizemlje u odnosu na etažu ispod i iznad daje naglasak istaknutim stiliziranim volumenima 1.kata. Volumeni tvore ugodan hlad i zaštitu od atmosferilja vanjskim prostorima prizemlja. Navedeni volumeni su stilizirani na način da zidovi s južne, zapadne i istočne strane završavaju u krivulji usmjerenoj od građevine prema van tvoreći nadstešnice.

Lokacija Brsečine, Dubrovnik
Klijent Privatni investitor
Godina 2021.
Tip Obiteljska kuća
Status U tijeku / Glavni projekt
Namjena Stambena
Površina obuhvata 904 m2
Građevinska bruto površina 522 m2