BO BO kuća

Stambeno

o projektu

Kuća poligonalnog tlocrtnog oblika, raščlanjenih kubičnih volumena, djelomično je ukopana u teren. Konzolnim istacima konstrukcijskih ploča naglašena je horizontalnost građevine te se stvara ugodan prijelaz između zatvorenih i otvorenih prostora uz dodatno zasjenjenje jugozapadno orijentiranih prostora. Zona dnevnog života dodatno je orijentirana i prema atrijskom vrtu na sjeveroistoku, koji doprinosi osvijetljenosti prigušenijim difuznim svjetlom. Svojim postavom, naglašenom horizontalnošću i malom visinom kuća je prilagođena prirodnoj konfiguraciji terena, bez većih intervencija u zatečeno stanje. Namjera je u najvećoj mogućoj mjeri prožeti unutarnji i vanjski prostor i omogućiti da vanjski prostor raščlanjen u niz prohodnih i ozelenjenih terasa postane integralni dio kuće i njezinih funkcija. Bazen je dodatni oblikovni akcent u formiranju i organizaciji neposrednog okoliša zgrade. Osim rekreativne funkcije, bazen uklopljen u prirodni pejzaž doprinosi kvaliteti vizualnih komunikacija dnevnog prostora.

Lokacija Bosanka, Dubrovnik
Klijent Private investor
Godina 2020.
Tip Family house
Status In progress / Preliminary design
Namjena Residential
Površina obuhvata 2264 m2
Građevinska bruto površina 365,70 m2