o nama

Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje aktivno djeluje od 2009. Sjedište je u Dubrovniku.

Poslovanje ureda usmjereno je na integralni i  individualni pristup svakom projektu, koji uključuje neophodne pripremne analize, razumijevanje kulturološkog i prostornog konteksta lokacije, kao i definiranje primjerenog projektnog programa i budgeta. Razvoj projektantskog procesa je višesmjeran i interaktivan s nastojanjem da se u najvećoj mogućoj mjeri uvaže želje naših klijenata, ali uvijek sa sviješću o potrebi uvažavanja ograničenja, koja su imanentna svakom prostornom zahvatu.

S obzirom na nužnu interdisplinarnost rada, ured ima veliku mrežu stalnih suradnika za specifične inženjerske i dizajnerske segmenata ukupnog projektantskog procesa.

Zbog specifične gospodarske strukture regija u kojima najviše djelujemo, produkcija ureda usmjerena je većinom na turističku i rezidencijalnu izgradnju. Dio produkcije odnosi se i na javne građevine.

Nakon faze projektiranja projekte u pravilu pratimo u procesima izdavanja potrebnih odobrenja za građenje, a u fazi izgradnje možemo ponuditi i uslugu projektantskog ili punog stručno-tehničkog nadzora. Praćenje projekata u izgradnji smatramo vrlo važnim u cilju ostvarenja definirane arhitektonske zamisli.

Ured je od strane Ministarstva kulture ovlašten za rad na spomeničkoj baštini.

Unutar ureda njeguje se i kultura javnog društvenog djelovanja, pa je većina zaposlenika izvan „core bussiness-a“ angažirana na volonterskim poslovima u strukovnim neprofitnim organizacijama i udrugama promičući kulturu građenja; tj. potrebu podizanja kvalitete izgrađenog prostora i zaštitu javnog interesa u prostoru.

naš tim

Romano Duić

dipl. ing. arh.

Ivana Bošković

mag. ing. aedif.

Anja Desnica

mag. ing. arch.

Lucija Kovač

mag. ing. arch.

Ivan Vojnić

mag. ing. arch.